Pamiętajcie o nas wypełniając PIT. My dajemy zawsze z siebie 100% ratując ludzie życie i mienie. Wy możecie nam przekazać 1%. Dziękujemy

Jesteś uczniem szkoły podstawowej powiatu mińskiego? Lubisz prace plastyczne, chcesz się podzielić swoją wiedzą z zakresu profilaktyki i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi? Weź udział w konkursie plastycznym na temat: „Dobre rozwiązania potrzebne na wczoraj”. Na zgłoszenia czekamy do 31.10.2021 r.

Konkurs skierowany będzie do uczniów szkól podstawowych powiatu mińskiego klas I - VIII.

Każdy uczestnik konkursu wykona pracę w formie plakatu na kartce A3. Poza grafiką należy umieścić telefony, adresy stron, nazwy instytucji czy osób godnych zaufania, do których możemy się zwrócić o pomoc w danej sytuacji.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach. I kat. klasy I – III, II kat. klasy IV – VI i III kat. klasy VII – VIII.

Ocenie podlegało będzie zaprezentowanie tematu w sposób ciekawy, tak by inne osoby mogły skorzystać z przedstawionej wiedzy, będzie się również liczyła estetyka i samodzielność.

Celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności, zmobilizowanie do poszerzenia wiedzy. Uświadomienie uczniów z jak wieloma sytuacjami kryzysowymi mogą się spotkać w życiu codziennym ale tym samym pokazanie, im że szczerość, otwartość i reagowanie jest czymś normalnym, pożądanym, i że nigdy nie powinno się zostawać z problemami samemu.

Rozpoczęcie konkursu planowane jest na 20 września 2021 r. - zakończenie 31 października 2021r. Załączamy regulamin konkursu, z którym należy się zapoznać.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie! Przewidziano atrakcyjne nagrody!

Szkolny Piknik Rodzinny w Dębem Wielkim 2018


Dnia 9 czerwca 2018 r. na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim braliśmy udział w Pikniku Rodzinnym. Od godz. 15:00 byliśmy 519[M]28 GCBA Scania w składzie 5 druhów i działaliśmy na terenie Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim. 

Więcej…