Prezentujemy statystyki wyjazdów jednostek Ochotnicze Straży Pożarnej z terenu gm. Dębe Wielkie na rok 2017. Statystyki otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Rok 2017 możemy uznać za spokojniejszy z mniejszą ilością pożarów i wyjazdów jednostek OSP do usuwania również miejscowych zagrożeń. OSP Dębe Wielkie w sumie wyjeżdżało 119 razy z czego 9 razy to tylko fałszywe alarmy. 

W roku 2017 wspólnie na terenie gm. Dębe Wielkie odbyły się 2 dni ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenia były przeprowadzane na terenie całego powiatu w dniu 8.09.2017 roku pod hasłem: "Orzeł 2017". Podczas ćwiczeń z powodu nadciągającej na gminę Dębe Wielkie chmurę radiacyjną Ewakuowano w Dębem Wielkim Przedszkola Gminne, Urząd Gminy oraz Pocztę i Bank Spółdzielczy.

Kolejne ćwiczenia odbyły się w dniu 30.09.2017 r. na terenie miejscowości Górki gm. Dębe Wielkie przećwiczono gaszenie pożaru w lasach oraz na nieużytkach, podczas którego przetłaczano wodę na odległości powyżej 600 m. Źródłem czerpania wody była rzeka Mienia. 

OSP Dębe Wielkie będąc w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym dysponowana była również 11 razy do zabezpieczenia operacyjnego powiatu.

Dane statystyczne: KP PSP Mińsk Mazowiecki