Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dębem Wielkim 

Prezes – Mirosław Jura
Wiceprezes – Mariusz Gańko
Wiceprezes – Mariusz Larkowski
Komendant – Grzegorz Ostrowski
Sekretarz – Małgorzata Romanowska
Skarbnik – Wojciech Pyza
Członek Prezydium – Krzysztof Kalinowski
Członek Prezydium – Mirosław Siwik
Członek Prezydium – Łukasz Zawada
Członek Zarządu – Bogdan Wójcik
Członek Zarządu – Andrzej Gańko
Członek Zarządu – Tomasz Wojdyga
Członek Zarządu – Marcin Krześniak