„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Dębem Wielkim dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 250 000,00 złotych"
„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Dębem Wielkim dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 100 000,00 złotych"