Do działań z owadami błonkoskrzydłymi,
wyjeżdża zastęp 519[M]26 GBARt 2,6/36 Scania P360
Spis wyjazdów do owadów w roku 2018
_____________________________________________________________________

W dniu 12.09.2018 r. o godz. 17:10 zostaliśmy zadysponowani do usunięcia owadów błonkoskrzydłych będących w wierzbie i zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców posesji na ul. Kościelnej w Dębem Wielkim. Po usunięciu zagrożenia nasz zastęp powrócił do koszar o godz. 18:18.

W dniu 3.09.2018 r. o godz. 18:26 naszą jednostkę zadysponowano do usunięcia szerszeni z budynku mieszkalnego w miejscowości Choszczówka Rudzka. Po zakończeniu działań w Choszczówce Rudzkiej zastęp 519[M]26 powrócił do koszar.

W dniu 30.08.2018 r. o godz. 18:10 nasza jednostka została zadysponowana do owadów w miejscowości Poręby gm. Dębe Wielkie, po usunięciu owadów z budynku w Porębach wyjechano do usunięcia owadów w miejscowości Walercin. Po usunięciu owadów, o godz. 20:00 zakończono działania i powrócono do koszar.

W dniu 29.08.2018 r. o godz. 18:36 nasza jednostka została zadysponowana do gniazda owadów w miejscowości Kobierne.

W dniu 29.08.2018 r. o godz. 18:36 nasza jednostka została zadysponowana do gniazda owadów w miejscowości Choszczak