<img src="http://ospdebewielkie.pl/images/ospdebewielkie.gif" border="0" title="Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem Wielkim" width="500" height="188"  />

Jeżeli jednostki OSP chcą wymienić się banerami na stronie
www to prosimy pisać na adres mailowy administratora.